ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม .5 บ้านนาถัง ต.ถ้ำกระต่ายทอง ซอยหลังร้านเบิ้มการเกษตร ถึง ศาลาเอนกประสงค์
บริเวณ ม .5 บ้านนาถัง ต.ถ้ำกระต่ายทอง ซอยหลังร้านเบิ้มการเกษตร ถึง ศาลาเอนกประสงค์ วันที่ศุกร์ ที่ 22 พ.ย. 62 ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.
22/11/2562 09:00
22/11/2562 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯนาถัง 09.00-12.00 น