ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณรถไฟทางคู่วัดหนองกบ ม.3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณรถไฟทางคู่วัดหนองกบ ม.3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
19/06/2563 08:30
19/06/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด