ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเกี่ยว ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
18/11/2564 09:00
18/11/2564 16:30
กฟอ.บ้านไผ่
0833361507
ศุภชัย ต่ายทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด