ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าศูนย์รวมน้ำนมดิบกระนวน ถึง บ้านโคกใหญ่ เเบ่งเเดนท่าคันโท
เปลี่ยนสายเเรงสูงขนาด 185 SAC จาก KRA02S-08 ถึง KRA02S-10
27/05/2565 09:00
27/05/2565 17:00
กฟอ.กระนวน
0859260217
อภิวัฒน์ บ่อคำเกิด