ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกคลองยาง ถึง โรงงานก้วงไถ่
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูง บริเวณ สามแยกคลองยาง , บ้านป่ามะม่วง , วัดใหม่คลองหอม , ประปาภูมิภาค , สามแยกบายพาสโรงงานปูนซีแพค , ปากทางเข้าหาดสะพานจันทร์ , ก่อนถึงโรงงานก้วงไถ่ฝั่งเดียวกับโรงงาน วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน
04/06/2564 08:30
04/06/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ