ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันผักฮี้ ซอย.2 (ตั้งแต่เลยสุสานบ้านสันผักฮี้ จน สุดซอย) หมู่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ไลน์แยกเข้าบ้านสันผักฮี้ ซอย.2 หมู่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย จนสุดระบบจำหน่ายแรงสูง โดยวิธีปลดฮอทไลน์แคล้มป์แรงสูง เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีรายระเอียดดังนี้
-พาดสายแรงสูง ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 0.45 วงจร/กม.
-ติดตั้งชุดบักอาร์ม 1 ชุด
28/02/2562 09:00
28/02/2562 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด