ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.น้ำแพร่,บ้านป่าแป๋,บ้านโรงวัว,บ้านท่าไม้ลุง,บ้านวังหลวง,บ้านวังเจ้า,บ้านวังทอง,บ้านแม่ขนิลใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระไฟฟ้า เพื่อเข้าทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย งานปรับปรุงฯเปลี่ยนสายแรงสูงตั้งแต่หลังอำเภอ ถึง ปลายสายบ้านแม่ขนิลใต้
13/06/2562 09:00
13/06/2562 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ