ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองดี บ้านเกาะรอม บ้านสระนางมโนราห์
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณปากทางบ้านสระนางมโนราห์
30/07/2563 09:00
30/07/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075-368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด