ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสำพันตาแถว อบต.สำพันตา
วันเสาที่ 17 ส.ค.62 ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณหนองกี่ ม.1,หมู่2 สำพันตา,หมู่บ้านพรทิพย์,หมู่บ้านทิพวรรณ ,รีสอร์ทนัยยา,อบต.สำพันตา,โรงเรียนรักษาทรัพย์
17/08/2562 08:30
17/08/2562 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด