ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบสอย ถึงดอยแสง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านสบสอย บ้านในสอย บ้านดอยแสง บ้านไม้สะเป่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น.
25/12/2564 12:00
25/12/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน