ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนน นราภิรมย์-ศาลายา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่ป้อมตำรวจปากคลองชัยขันธ์ถึงหน้าบริษัทอาร์เอ็กซ์
18/08/2562 08:00
18/08/2562 17:00
กฟอ.บางเลน
034-391125
ณรงค์ รัตนเพียรธัมมะ