ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1,2,3 ตำบลวังจุฬา
ประกาศของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00น.
บริเวณตั้งแต่สะพานลอยแขวงการทางวังน้อย
ถึงปั้มน้ำมัน ปตท.บ้านใหญ่(สาขาตลาดวังน้อย)
เขตพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน :
- พื้นที่หมู่ 1,2,3 ตำบลวังจุฬา
- ถนนเลียบคลองใหม่ตั้งแต่ปากทางริมถนนพหลโยธิน ถึงสะพานข้ามคลองหน้าสภอ.วังน้อย
- หมู่บ้านนราวัลย์
- หมู่บ้านราชพฤกษ์(หลังตลาดวังน้อย)
- หมู่บ้านร่มรื่น3,4
- ซอยเย็นเซ
- ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ตั้งแต่สะพานธัญบุรี ถึงวัดสว่างอารมณ์
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22เควี. เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง และสับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาที่เสื่อมสภาพ
16/06/2562 08:00
16/06/2562 17:00
กฟอ.วังน้อย
035797456
กฤษฎา จารีย์
ลำดับดาวน์โหลด