ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สามแยกวัดอุโมงค์
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ บริเวณ สามแยกวัดอุโมงค์ ตั้งแต่ สิบสองปันนา จนถึง หมู่บ้านคำหยาดฟ้า
22/09/2564 09:00
22/09/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226/053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ