ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แรงสูงไลน์ บ้านกอก ซอย 24
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 12.00 – 17.00 น. บริเวณที่ดับไฟ
- บ้านกอก ซอย 24 , แก่นนคร ซอย 1 – ซอย 4
- หอ แนน , ไอยริศ บูทีค รีสอร์ท , เคแอนด์เอ็ม อพาร์เมนท์
- หมู่บ้าน พี สมาร์ท , หมู่บ้านพรสิริ , หมู่บ้านราชพฤกษ์
- นารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล , หมู่บ้านราชพฤกษ์ ม.ภาค
- โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒,
11/10/2562 12:00
11/10/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด