ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองกุงศรีประมวล ดับไฟ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น.อบต.หนองหัวช้าง รร.หนองหัวช้างวิทยา บ.ท่าเรือ บ.ท่าศรีชมชื่น ดับไฟ 2 ช่วงเวลา ช่วง1 08.30-09.30 น. ช่วง2 16.30-17.30 น.
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสาย หุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัด185 ต.มม.เป็นสายเคเบิลอากาศหุ้มฉนวน ขนาด 185 ต.มม.ทำให้ระบบจำหน่ายแรงสูงมีความมั่นคงในการจ่ายไฟ
04/02/2562 08:30
04/02/2562 17:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด