ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหลังครัวหัวนา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานรื้อสายแรงต่ำเพื่อเปลี่สายแรงต่ำ
23/05/2562 09:00
23/05/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
080-1101823
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด