ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟ ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี บ.ท่าข้าม อ.เทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี บ.ท่าข้าม อ.เทิง
11/07/2564 08:00
11/07/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-796118 , 053-795393
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด