ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงแยกหนองทุ่งแหลม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึงบริเวณ บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ปักเสา 14.30 เมตร จำนวน 29 ต้น
ปักเสา 8 เมตร จำนวน 5 ต้น
08/06/2563 08:30
08/06/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ