ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4 ท่ามะกา (บ้านเกาะน้ำเชียว)
สับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายฯ
05/01/2562 08:30
05/01/2562 12:00
กฟอ.ท่ามะกา
034-694100 , 065-6609067
ปริญญ์ พุมมาจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ05/02/2019