ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.จัดสรรวิวดอย ม.7 ต.หนองผึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ปฏิบัติงานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและตัดลิดรอนกิ่งไม้
16/11/2564 09:00
16/11/2564 17:00
กฟอ.สารภี
081-1120435
ณภัทร ใจสิทธิ