ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ้านโนนชาด ถึง DDE บ้านท่าสังคม
ปักเสาแซมไลน์ งานงบผู้ใช้ไฟ
1.ดับไฟ เวลา 09.00-12.00 น. บ้านท่าสังคม , บริษัท โซล่าพาวเวอร์ จำกัด
13/06/2562 09:00
13/06/2562 12:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด