ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านสามสิบ
ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง แซมไลน์ ขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ นายพิเดช รัตนกุล
04/02/2562 09:00
04/02/2562 17:00
กฟอ.สอยดาว
039421507
ธีรพัฒน์ บุญรักษา
ลำดับดาวน์โหลด