ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดอู่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าวัดอู่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
23/03/2564 12:00
23/03/2564 16:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า