ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าผา ม.5 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านท่าผา ม.5 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
04/08/2565 09:00
04/08/2565 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด