ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านบางหลวง,อบจ.ปทุมธานี,บริษัทเพชรธานีคอนกรีต,บริษัท 168 เอช.เค.อาร์ อินเตอร์เทรดดิ้ง,สนง.กกต.จว.ปทุมธานี
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง,ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 ม.จำนวน 4 ต้น และเชื่อมสายต่อไลน์แรงสูงพาดใหม่ 3 วงจร บริเวณหน้าหมู่บ้านบางหลวง ถึง สนง.กกต.จว.ปทุมธานี
18/02/2561 08:00
18/02/2561 17:00
กฟจ.ปทุมธานี
02-581-7956-58 , 0864466472
ณัฐกฤต นามฮุง
ลำดับดาวน์โหลด