ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฝั่งซ้ายสายเอเชีย ตั้งแต่ สะพานต่างระดับ ถึงโรงสีนครหลวงไทย
งานย้ายเสา บริเวณบ้านหนองพังดับไฟฟ้า ชั่วคราว เวลา 09.30 - 10.30 น.และ 15.30 - 16.30 น.
02/02/2561 09:00
02/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด