ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกตลาดนัดคุณนาย ถึงบริเวณปากซอยไทยรุ่ง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
30/03/2563 09:30
30/03/2563 15:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
ผู้ควบคุมงาน คุณปรีชา แก้วสีม่วง โทร. 081-251-5281
นิทัศน์ สุขเกิดผล
ลำดับดาวน์โหลด