ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.สังฆ์ทอง ซ.เขาห้ายอด ซ.อินนิน ซ.สำนักสงฆ์ยูงงาม บ.ยูงงาม ม.6(บางส่วน),ม.8,ม.10 ต.คลองน้อย ม.7(บางส่วน) ต.ชัยบุรี
เพื่อตัดต้นไม้และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
26/05/2563 09:00
26/05/2563 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0983961090
ณัฐนนท์ ก้านทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาษดับไฟ