ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ ร้านสหกิจการค้า ถึง ครัวบางดาน ซอยยายเจียม และซอยบ่อรักษ์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.30น.
บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ ร้านสหกิจการค้า ถึง ครัวบางดาน ซอยยายเจียม และซอยบ่อรักษ์ ทั้งหมด
- ซอยบ่อรักษ์ และซอยแยกย่อยทั้งหมด
- ซอยยายถัด และซอยคอกวัว
- หมู่บ้านธนากร และหมู่บ้านเสาวลักษณ์
- ซอย75 กาญจนวนิช (ซอยยายเจียม)
15/01/2565 09:00
15/01/2565 16:30
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ