ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ก่อน บ้านนาโนน ถึง BUA3S-05/1
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟสลับฟีดเดอร์ F3 และ F10 ดับไฟสองช่วงเวลา เวลา 08.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 17.00 น. ประกอบด้วย หจก.เซนจูรี่บึงกาฬ,โรงกลึงเหล็กนาโนน,บ้านนาโนน(ฝั่งศุนย์ราชการ),เสาสัญญาณโทรศัพท์ CAT,จุตามาศ รีสอร์ท,สถานตรวจสภาพรถ ช.ทวีทรัพย์,หมู่บ้านใจกลางเมือง,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ,ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ,คลีนิคหมอปรีเปรม,คลีนิคหมอรัชนีวรรณ,คลีนิคหมอเจ็ต(นพ.ศิวศิษฏ์),คลินิคหมอณัฐ หมอต้น,คลีนิคหมอตุลยชาติ,เทสโก้โลตัสบึงกาฬ,ร้านประดับยนต์(ในโลตัส),โรงแรมเดอะวัน,
ดับไฟทั้งวัน เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย ,บ้านนาโนน(ฝั่งศุนย์ราชการ) , นาโนนค้าปุ๋ย , เอ แอนด์ พี รีสอร์ท , หอพักนาโนน , ลืมแก่คาราโอเกะ , บ้านหมอกมล
30/09/2562 08:00
30/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด