ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนบ้านสันธาตุ - บ้านสันถนน ม.5
รื้อถอนสายแรงต่ำ 50 ต.มม. พาดสาย 95 ต.มม
20/05/2564 09:00
20/05/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053713927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด