ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หลังโรงน้ำแข็งวารีเทพ ถึง BUA4R-02
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาจากเดิมเป็นคอนเหล็กทางตรงเป็นคอนเหล็กทางโค้ง (ป.ปลา)
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.สาคารอิฐบล็อก , อุดรเก้าเจริญทรัพย์ , โรงน้ำแข็งวารีเทพ ดับไฟ 2 ช่วงเวลา เวลา 07.00น. ถึง 08.00น. และ 16.00-17.00 น.
2.หอพัก(ไม่ทราบชื่อ) ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น.
28/01/2563 07:00
28/01/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด