ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณก่อนถึงอบจ.ศูนย์จักรกล ถึงปากทางเข้าคลองหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานย้ายเสาแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
28/02/2564 08:00
28/02/2564 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด