ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4 บ้านป่ายุบ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/01/2562 09:00
16/01/2562 16:00
กฟอ.บ้านบึง
038443674
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 16 ม.ค. 62