ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจามจุรี ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
30/01/2564 08:30
30/01/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด