ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังชัน หมู่ 4 ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
03/12/2562 08:30
03/12/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน