ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าโปร่งไผ่
ดับไฟเปลี่ยนเสาไฟฟ้าเเรงสูงเนื่องจากมีรถยนต์ชนเสา
14/10/2563 09:00
14/10/2563 15:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037279370
อลงกรณ์ ถิระโคตร
ลำดับดาวน์โหลด
1เเผนผังจุดดับไฟ