ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโครงการชัมบาลา แกรนด์ วิลล่า ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโครงการชัมบาลา แกรนด์ วิลล่า ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผมต. ปฏิบัติงาน ปลดมิเตอร์ประธาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Shambhala Grand Villas Cherngtalay Sub-district, Thalang, Phuket On Thursday, 21 April 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
21/04/2565 09:00
21/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร