ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองญาติ หน้าป้อมตำรวจ-เลยสามแยกบ้านหนองญาติ(ฝั่งซ่้ายมือ)
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพาดสาย ถนนนครพนม-กุสุมาลย์ บริเวณบ้านหนองญาติ หน้าป้อมตำรวจ-เลยสามแยกบ้านหนองญาติ(ฝั่งซ่้ายมือ)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
26/03/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด