ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนทางเลี่ยงเมือง หมายเลข 230 (AH16) นอกเมืองฝั่งตะวันตก ช่วงบ้านสะอาด ถึง บ้านเป็ด
งานพาดสายส่ง 115 เควี
24/02/2562 08:30
24/02/2562 16:30
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470013
ประดับ แสงพรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ อา.24 ก.พ.62