ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
แจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบแรงต่ำและบำรังรักษาหม้อแปลง หมายเลข 64-012682 ขนาด 50KVA บ้านแม่ข่องกลาง ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 08.30น - 17.00น
22/07/2565 08:30
22/07/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย