ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4 , 9 ต.วังหลุม และ หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
1. ประกาศดับไฟ!!!!
(16 ก.ค. 65)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สายตะพานหิน - ทับคล้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2565
เวลาดับไฟ : 08.30 - 17.00 น.

พื้นที่ไฟดับ
1. บ้านวังหลุม หมู่ 4 ต.วังหลุม
2. กลุ่มที่ทำการกำนันวังหลุม
3. โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
4. ซอยเกตุงาม (กลุมหลัง รร.ชุมชนวังหลุม)
5. กลุ่มโรงหล่อพระ บ.สายคลองแห้ง
6. สถานีจ่ายน้ำวังหลุม (การประปา)
และบริเวณใกล้เคียง
...........................................
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ 056-622133

??กดลิ้งค์ตรวจสอบพื้นที่ไฟดับ ??
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1In3ymiVZKqVqsxNwvjevdn68zz7_xQk&usp=sharing
16/07/2565 09:00
16/07/2565 17:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-6221323
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด