ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเกาะยาวใหญ่ ถึงปลายสายเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
06/08/2563 09:00
13/08/2563 17:00
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
โมทนีย์ แก้วนิล