ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านอ่างหิน ม.6 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านอ่างหิน ม.6 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. 16.30 น. ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็กดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
02/09/2563 09:00
02/09/2563 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศไฟดับ