ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.เจริญราษฏร์ฝั่งทิศตะวันออกตั้งแต่ปากซอยเจริญราษฏร์ซอย20 ถึงหน้าวัดหนองเส้ง
ถ.เจริญราษฏร์ฝั่งทิศตะวันออกตั้งแต่ปากซอยเจริญราษฏร์ซอย20 ถึงหน้าวัดหนองเส้ง
05/04/2561 08:00
05/04/2561 17:00
กฟจ.ลำพูน
0839424892
เกษม สุขงาม
ลำดับดาวน์โหลด