ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า สยามแก๊ส 1991
ดับไฟเชื่อมไลน์ขั่วคราว งานปรับปรุง สถานีไฟฟ้า พช.2-ศูนย์พัฒนาที่ดิน(ฝั่งขวา)
16/11/2563 13:30
16/11/2563 14:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
098-7094528
ฉัตรชัย แว่นแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด