ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดใหม่ท่าพานิชย์ ถึง สนามกีฬา72พรรษา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ..ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง22เควี
25/09/2562 08:30
25/09/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด