ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเเม่ฮะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะดำเนินการเปลี่ยนสายเเรงสูงเป็นชนิดหุ้มฉนวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ปี 2564 บริเวณ ป่าช้าบ้านเก๊าเดื่อ ถึง ก่อนถึงบ้านปางยาง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น.
25/02/2564 09:00
25/02/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 25-02-64