ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ม. 11 ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
17/02/2562 08:00
17/02/2562 17:00
กฟฟ.อ้อมน้อย
02-4206656
ไฉน พรหมสรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด