ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าเดื่อ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
22/12/2564 09:00
22/12/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด